Utgivna kompositioner för kör på Wessmans Musikförlag


Kom vila du lilla fågel

SATB, text Atle Burman


Det är bara den hand

SATB+piano, text Atle Burman


Själens helgedom

Häfte med tre sånger, SATB, text Atle Burman

På Påskdagen

Själens helgedom

Sanctus


Det finns ett ljus i världen

SATB+piano, text Ivar Karlorgel


Jag vet en plats

SATB, text Ivar Karlstrand


Det är bara den hand och Själens helgedom finns inspelade (solosånger)

på CD:n "Jag vet en väg... sånger och läsning av Atle Burmans dikter".

CD:n finns att köpa genom sannasmusik@gmail.com


Utgivna kompositioner på Norbergs Musikförlag


En Julvisa

för 4-stämmig blandad kör med piano eller a cappella

text Atle Burman


Vänta vårens varma vind

SATB eller SA + piano, text Ivar Karlstrand


Låt mig vila invid källan

för 4-stämmig blandad kör a cappella


Cantabile för orgel


Gracias för orgel


Cantilena för orgel

Ragnhild Pettersson © 2010

Ragnhild Pettersson © 2009